domov  |  struktura strani  |  pišite nam


 

    DOBRODOŠLI
 

   Občinska gasilska zveza Škofja Loka je bila ustanovljena 17.3.1955 v gasilnem domu v Škofji Loki. V Občinsko gasilsko zvezo Škofja Loka so se takrat vključila prostovoljna gasilska društva: Škofja Loka, Stara Loka, Gosteče, Godešič, Viramše, Zminec, in industrijska društva Gradis, Jelovica ter gasilske enote LIP Trata (bivša Heinriharjeva žaga), podjetji Gorenjska predilnica in Tovarna klobukov Šešir.

    Z ukinitvijo občin Gorenja vas, Železniki in Žiri so se Občinski gasilski zvezi priključila še gasilska društva iz teh občin.

    Gasilska zveza Škofja Loka sedaj združuje štiri občinska gasilska poveljstva s skupaj 26 prostovoljnimi gasilskimi društvi in 2 prostovoljnima industrijskima gasilskima društvoma.

    Gasilska zveza se vključuje v Regijski svet gasilskih zvez Gorenjske in kot članica v Gasilsko zvezo Slovenije.
 

   V občinsko gasilsko poveljstvo Gorenja vas – Poljane je vključeno 7 prostovoljnih gasilskih društev in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo:
  PGD Gorenja vas,
  PGD Hotavlje,
  PGD Javorje,
  PGD Lučine,
  PGD Poljane,
  PGD Sovodenj,
  PGD Trebija in
  PIGD Jelovica.

  V občinsko gasilsko poveljstvo Škofja Loka je vključenih 8 prostovoljnih gasilskih društev:
  PGD Bukovica,
  PGD Godešič,
  PGD Gosteče,
  PGD Reteče - Gorenja vas,
  PGD Stara Loka,
  PGD Škofja Loka,
  PGD Virmaše - Sv. Duh in
  PGD Trata.

  V občinsko gasilsko poveljstvo Železniki je vključenih 7 prostovoljnih gasilskih društev:
  PGD Davča,
  PGD Dražgoše,
  PGD Rudno,
  PGD Selca,
  PGD Sorica,
  PGD Zali Log in
  PGD Železniki.

  V občinsko gasilsko poveljstvo Žiri so vključena 4 prostovoljna gasilska društva:
  PGD Brekovice,
  PGD Dobračeva,
  PGD Račeva in
  PGD Žiri.

   Gasilska zveza in njeni organi opravljajo strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD).

   Gasilska zveza nudi strokovno pomoč prostovoljnim gasilskim organizacijam, koordinira programe usposabljanj in tekmovanj gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov. Ureja skupna zavarovanja celotnega članstva, vozil, opreme in gasilskih domov. Sodeluje z županom pri sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi evidence v skladu s statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe.

   Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, občinskih poveljstvih in na nivoju Gasilske zveze v skladu s Pravili gasilske službe. Organizira gasilska tekmovanja in preverja znanje operativnih enot na nivoju Gasilske zveze. Opravlja druge skupne naloge, analize in evidence s področja operativne dejavnosti in gasilske službe ter druge naloge v skladu s sprejetim programom Gasilske zveze Škofja Loka in Regijskega sveta gasilskih zvez Gorenjske ter Gasilske zveze Slovenije.

Predsedniki, poveljniki, tajniki
in sekretarji od leta 1955

Predsedniki:
  - Jože Celjar od 1955 do 1956
  - Brodar Ivan od 1956 do 1963
  - Miro Markelj od 1963 do 1972, častni predsednik OGZ
  - Anton Oman od 1972 do 1976
  - Kužnik Anton od 1976 do 1984
  - Rudi Zadnik od 1984 do 2003, častni predsednik GZ
  - Martina Jelovčan od 2003 do 2008
  - Andrej Ambrožič od 2008 dalje

Poveljniki:
  - Ivan Čemažar od 1955 do 1959
  - Jože Celjar od 1959 do 1961
  - Mitja Omahen od 1961 do 1965
  - Vinko Florjančič od 1965 do 1973
  - Franc Poljanšek od 1973 do 1984
  - Anton Kužnik od 1984 do 1988
  - Metod Jamnik od 1988 do 2013, častni poveljnik GZ
  - Janez Gasser od 2013 dalje

Tajniki:
  - Matija Trepše od 1965 do 1972
  - Franc Košir od 1972 do 1977
  - Rudi Zadnik od 1977 do 1984
  - Franc Košir od 1984 do 1985
  - Mira Ažbe od 1985 do 1988
  - Vera Šmid od 1988 do 2004
  - Andrej Dolenc od 2004 do 2008
  - Neža Kopač od 2008 do 2013
  - Marijan Jereb od 2013 dalje

Sekretarji:
  - Lojzka Hafner od 1955 do 1961
  - Jože Celjar od 1961 do 1963
  - Matija Trepše od 1963 do 1965

    Naslov
Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva c. 51a
4220 Škofja Loka

tel: 04 513 17 13
faks: 04 515 13 09
GSM: 041 730 995

e-pošta:
info@gzveza-skofjaloka.si

Ostali podatki
DŠ: 26465019

MŠ: 5159806000

TRR:
61000-0013573266
pri Delavski hranilnici d.d.

Šifra dejavnosti:
84.250

 
 

::::::    Predstavitev  |  Novice  |  Organi zveze  |  Komisije  |  Društva  |  Servis  |  Muzej  |  Fotogalerija   |  Obrazci    :::::

 

 © Igor Juričan 2004  :::::    e-pošta