R A Z P I S ZA TABORJENJE GASILSKE MLADINE »SAVUDRIJA 2023« ZA PIONIRJE OD 8. DO 15. LETA

Komisija za taborjenje in letovanje pri Gasilski zvezi Škofja Loka v skladu s programom dela in programom Komisije za mladino in programi dela z mladimi v PGD v okviru Gasilske zveze Škofja Loka objavlja razpis za taborjenje gasilske mladine v letu 2023.

TABORJENJE PIONIRJEV BO OD 02. DO 9. IN OD 9. DO 16. JULIJA 2023

Taborjenja se lahko udeležijo mladi gasilci v starosti od 8. leta do 15. leta ( letnik 2015 do 2008), ki aktivno delajo v prostovoljnih gasilskih društvih. Vsako PGD lahko prijavi do 10 udeležencev. Prednost naj imajo tisti, ki še niso taborili.

Skupna cena 7- dnevnega taborjenja pionirjev : 230 EUR na udeleženca
- prispevek proračunskih sredstev za dej. mladine (GPO): 70 EUR
- lastni prispevek s prispevkom PGD: 160 EUR

V ceno tabornine je vračunan prevoz, prehrana, turistična taksa, nastanitev v šotorih Savica, vodenje mladih in izvajanje programov.

Zaradi nestabilnih razmer in spreminjanja cen na trgu, si pridržujemo pravico do povišanja navedene cene zaradi višjih stroškov ob izvedbi oz. plačilu taborjenja ( višja cena prevozov, prehrane, najema prostora, elektrike,… ).

Vsak udeleženec taborjenja mora imeti s seboj osebni dokument ( osebno izkaznico ali potni list) in zdravstveno izkaznico. Dovoljenje staršev, ( podpisana prijavnica ) priložimo mi.

Taborjenje se izvaja v Mladinskem Kampu Veli Jože, 52475 SAVUDRIJA, HR, ki se nahaja na najzahodnejši točki hrvaške obale v bližini prvega hrvaškega svetilnika.

Biva se v taboru, ki ga postavi GZ Škofja Loka v senci med borovci. Šotori so postavljeni na posebnih podstavkih, ki preprečujejo vdor vlage v šotor. V vsakem šotoru so nastanjeni po trije mladi taboreči ali dva vodnika. Mladi gasilci so razporejeni v vode (skupine) s po 7 do 8 udeleženci, ki jih vodi en vodnik (vodja voda).

Mladi gasilci izvajajo gasilske programe; osvajajo veščine in preventivne gasilske značke, različne športne programe, sodelujejo v različnih delavnicah ter veliko časa preživijo ob uživanju na plaži in v vodi.

Gasilsko usposabljanje se izvaja v taboru in izven njega v skladu s sprejetim programom dela. Rekreativne dejavnosti pa se izvajajo v bližini tabora ali na športnih igriščih v kampu. Obala se nahaja 150 metrov od tabora.
Rok za informativno ( samo številčno ) prijavo je 12. maj, za končno prijavo na priloženih prijavnicah pa 02. junij 2023.

Plačilo prispevka PGD in udeležencev je do 28. junija na transakcijski račun Gasilske zveze Škofja Loka št.: 61000 - 0013573266.

Priporočamo, da v PGD zberete denar za vse svoje udeležence in ga v enkratnem znesku nakažete na TRR GZ .

V kolikor tabornina ne bo poravnana do roka, ni možna udeležba na taborjenju!

Ostale dokumente, ki so še potrebni za udeležbo na taborjenju vam bomo poslali na podlagi vaših prijav.

V kolikor bodo prijave za eno izmeno večje kot jih sprejme tabor ( 75 udeležencev) se bodo naredile zamenjave z drugo izmeno. Zato prosimo, da upoštevate rok za prijave.

Za vse dodatne informacije pokličite na GZ Škofja Loka na telefon 041 730 995, Vojko Marguč ali Boruta Pintarja, predsednika komisije za taborjenje in vodjo tabora na telefon 031 464 361.


Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017