TEČAJ ZA NIŽJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA

Komisija za izobraževanje GZ Škofja Loka organizira tečaj za NGČ. Rok prijave kandidatov je do torka 8. 02. 2022 do 23.00 ure na povezavi v razpisu. Sprejemni izpit iz teoretičnega znanja bo potekal v četrtek, 10. 02. 2022 ob 17.00 uri na GZ Škofja Loka. Sprejemni izpit iz praktičnega znanja bo potekal v soboto, 12. 02. 2022 ob 8.00 uri na GZ Škofja Loka.

Trajanje programa

Usposabljanje traja 113 ur, od tega 69 ur teoretičnih predavanj in 44 ur praktičnih vaj.

Tečaj se bo izvajal, če je prijavljenih vsaj 15 tečajnikov z vsemi izpolnjenimi predpogoji. Na tečaju ne sme biti udeleženih več kot 30 tečajnikov. Tečajniki morajo opraviti sprejemno teoretično testiranje sestavljeno iz vsebin tečajev za pripravnika, operativnega gasilca in višjega gasilca, ter praktično sprejemno testiranje iz vsebin tečaja za višjega gasilca. Pravico do udeležbe na tečaju bodo imeli tečajniki, ki bodo dosegli 60% uspeh na teoretičnem testiranju in uspešno opravili praktično testiranje. Če bo kandidatov za razpisan tečaj preveč se bodo sprejemi kriteriji zaostrili. Pravico do udeležbe na tečaju bo imelo 30 najboljših tečajnikov na teoretičnem in praktičnem testiranju.

Pogoji za opravljanje temeljnega strokovnega usposabljanja

Kandidat se lahko vključi v posamezne oblike usposabljanja, če izpolnjuje predpisane pogoje glede staža v gasilski organizaciji in osnovne strokovne usposobljenosti.

Nižji gasilski častnik:
- najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za višjega gasilca in najmanj IV. stopnja izobrazbe
- najmanj 8 let od zaključnega izpita za višjega gasilca

ZA VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE SE OBRNITE NA SVOJE POVELJNIKE GE PGD.


Priloge:

Priloga 1

Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017