RAZPIS ZA GASILSKO TEKMOVANJE GZ ŠKOFJA LOKA 2019

RAZPIS ZA GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 2019 ki bo na prostoru (lokacija bo napisana v dopolnitvi razpisa) V SOBOTO, 21. SEPTEMBRA 2019 - dopoldne od 8.00 ure dalje: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, starejše gasilke, starejši gasilci - popoldne od 13.00 ure dalje: članice, člani,

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO


Na osnovi programa dela objavljamo

RAZPIS
ZA GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 2019

ki bo na prostoru (lokacija bo napisana v dopolnitvi razpisa)

V SOBOTO, 21. SEPTEMBRA 2019

- dopoldne od 8.00 ure dalje: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, starejše gasilke, starejši gasilci
- popoldne od 13.00 ure dalje: članice, člani,

Gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami.

I.
a. pionirke od 6 do 11 let ( rojene 2008 - 2013 )
b. pionirji od 6 do 11 let ( rojeni 2008 - 2013 )
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 35 )
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 42 )
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 282 )

II.
a. mladinke od 12 do 16 let ( rojene 2003 - 2007 )
b. mladinci od 12 do 16 let ( rojeni 2003 - 2007 )
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 58 )
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 85 )
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286 )

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji ( tekmovalci mlajši od 12 let ), vendar le - teh ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let.

III.
a. članice A - starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več
b. člani A - starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
c. članice B - starost tekmovalke 30 let in več
d. člani B - starost tekmovalca 30 let in več
- vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 114 )
- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 166 )
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 286 )

Zaradi prilagajanja progi se pri vaji z motorno brizgalno uporabljajo tlačne B cevi dolžine 15 m.


Tekmovalne enote članic B in članov B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A ( brez dodatnih točk na leta starosti ).

IV.
a. starejše gasilke - starost vsake tekmovalke najmanj 58 let
b. starejši gasilci - starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
- vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 254 )
- vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 272 )


Pri vseh kategorijah se upošteva letnica rojstva, razen pri pionirkah in pionirjih, ki morajo imeti na dan tekmovanja dopolnjenih 6 let, ter članicah in članih A, ki morajo imeti na dan tekmovanja dopolnjenih 16 let.

Na gasilskem tekmovanju lahko nastopijo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrščajo v kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.

Tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa veterana) morajo najkasneje v dveh letih po prvem nastopu v tekmovalni enoti pridobiti najmanj čin gasilca pripravnika. V nasprotnem primeru ne morejo več tekmovati na gasilskih tekmovanjih.

V kategorijah članov, članic in starejših gasilk in gasilcev so tekmovalci oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom. Čevlji morajo biti temne barve (črne ali temno rjave brez raznobarvnih všitkov, nalepk itd.. ter robom podplata v barvi čevlja). Izjema so gasilski zaščitni škornji ali čevlji. Čevlji so lahko iz usnja ali umetne mase. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni.

Pri kategorijah pionirjev, pionirk, mladincev in mladink se pri komisiji A posameznik izkaže z Knjižico pionirja in mladinca v PGD - obvezno s sliko ali novo izkaznico pionirja in mladinca, pri ostalih kategorijah pa z osebno izkaznico (zadnjič letos) ali novo gasilsko izkaznico.

Člani in članice tekmovalnih desetin vseh kategorij morajo biti vpisani v Vulkan.

V postroju enot ob razglasitvi rezultatov morajo biti tekmovalci oblečeni v delovno obleko in pokriti z gasilsko kapo ali gasilsko čelado ( za mladino to ne velja ).

Prijave ekip bodo možne samo preko Vulkana do 15. septembra 2019. Na osnovi prispelih prijav bo napravljen časovni razpored tekmovalnih enot in vozni red prevozov mladine.

Tekmuje se na lastno odgovornost!

Za vse nejasnosti se lahko obrnete na Gasilsko zvezo Škofja Loka – info@gzveza-skofjaloka.siPriloge:

Priloga 1

Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017