RAZPIS ZA GASILSKO TEKMOVANJE GZ ŠKOFJA LOKA 2018

V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA 2018 - dopoldne od 8.00 ure dalje: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, starejše gasilke, starejši gasilci - popoldne od 13.15 ure dalje: članice, člani,

RAZPIS
ZA GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 2018

ki bo na prostoru (lokacija bo napisana v dopolnitvi razpisa)

V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA 2018

- dopoldne od 8.00 ure dalje: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, starejše gasilke, starejši gasilci
- popoldne od 13.15 ure dalje: članice, člani,

Gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami.

I.
a. pionirke od 7 do 11 let ( rojene 2007 - 2011 )
b. pionirji od 7 do 11 let ( rojeni 2007 - 2011 )
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35 )
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52 )

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova starost 7 let.

II.
a. mladinke od 12 do 16 let ( rojene 2002 - 2006 )
b. mladinci od 12 do 16 let ( rojeni 2002 - 2006 )
- vaja s hidrantom za mladince in mladinke – suha izvedba (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96 )
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281 )

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji ( tekmovalci mlajši od 12 let ), vendar le - teh ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let.

III.
a. članice A - starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več
b. člani A - starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
c. članice B - starost tekmovalke 30 let in več
d. člani B - starost tekmovalca 30 let in več
- vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112 )
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281 )

Zaradi prekratke proge se pri vaji z motorno brizgalno uporabljajo tlačne B cevi dolžine 15 m.


Tekmovalne enote članic B in članov B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A ( brez dodatnih točk na leta starosti ).

IV.
a. starejše gasilke - starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
b. starejši gasilci - starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
- vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248 )
- vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268 )


Pri vseh kategorijah se upošteva letnica rojstva, razen pri članicah in članih A, ki morajo imeti na dan tekmovanja dopolnjenih 16 let.

Članice lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starosti, tako kot pri moških.

Na gasilskem tekmovanju lahko nastopijo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrščajo v kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.

Pri kategorijah pionirjev, pionirk, mladincev in mladink se pri komisiji A posameznik izkaže z Knjižico pionirja in mladinca v PGD - obvezno s sliko ali novo izkaznico pionirja in mladinca, pri ostalih kategorijah pa z osebno izkaznico ali novo gasilsko izkaznico.

Člani in članice tekmovalnih desetin vseh kategorij morajo biti vpisani v Vulkan.

V postroju enot ob razglasitvi rezultatov morajo biti tekmovalci oblečeni v delovno obleko in pokriti z gasilsko kapo ali gasilsko čelado ( za mladino to ne velja ).

Prijave ekip bodo možne samo preko Vulkana do 22. septembra 2018. Na osnovi prispelih prijav bo narejen časovni razpored tekmovalnih enot in vozni red prevozov mladine.Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017